cialis generique

Selo moje malo

Geografski položaj Gornje Jelenske

Gornja Jelenska spada među najpitomije i najljepše predjele središnje Moslavine. Prostire se od Mjeseca na sjeveru, jednog od uzvišenja Moslavačke gore, do Jurjevca na jugu. Sa sjeveroistoka od Mjeseca preko Strme međe i Kaluđerovog groba do Stelovače, graniči s k.o. Samarica. Istočno od Stelovače, potoka Kamenjače i Donje Paklenice, dodiruje je k.o. Mikleuška, južno je k.o. Voloder, a jugozapadno od Jurjevca i Vodeničkog brda k.o. Popovača. Zapadna i sjeverozapadna granica s k.o. Katoličko Selište ide od kote 198m, sjeverno od Ribnjače, preko Brda, Moslavačkih Bijeljevina, istočno od Jelengrada i preko Nasipa do Mjeseca.
    Okosnica prostora čini joj udolina potoka Jelenska. Ona od izvora podno Kolarevog brda, između Nasipa i Mjeseca, teče do Gornje Jelenske smjerom sjever-jug, da bi zatim skrenula prema jugozapadu i Popovači. Dolinu potoka prati glavna prometnica. Potok Jelenska mještani zovu Jelenka makar je naziv «Jelenska» mnogo stariji te je Gornja Jelenska i nazvana po njemu. Toponim Jelenka potječe još od srednjeg vijeka i zapisan je u svim topografskim i katastarskim kartama. Kasnije doseljenici koji su ovamo došli iz Gorskog kotara u XVII. stoljeću, nazivaju potok Jelenka. Oni su također autori još nekih toponima kao što su: Velebić (mali Velebit), Čabranjski Drum (Čabar), Riječki Drum (Rijeka), Skradnji Drum i Skradnja Rijeka (Skrad). 

Opširnije...

Aktualno

Galerija događanja

Jelensku volim