'Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku'

'Na Golgoti je umro i svijet za to znade,
Al od te žrtve davne još ploda ne imade.'

             (Silvije Strahimir Kranjčević, Eli! Eli! lama azavtani?!)

Grad Popovača i Odbor za branitelje Popovača organizirao je sinoć braniteljsku glazbeno-scensku predstavu i izložbu ratnih fotografija dragovoljaca HOS-a pod nazivom 'Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku'.

Kroz video prikaze, fotografije, čitanje ulomaka iz predstavljenih knjiga '58' HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca autora Damira Markuša i Bitka za Vukovar autora Damira Plavšića te pjesmu i ples malih i velikih folkloraša KUD-a 'Jelenčanka' prikazan je dio užasa od prije 25 godina kada je padao Vukovar a autori ovih knjiga su kao branitelji i sami proživljavali taj užas.

A ono najtužnije su izrazili na kraju svoje priče - kada su kretali u obranu nisu računali da će nam krvavo obranjena domovina biti i dalje najljepša ali svakim danom sve pustija i siromašnija.

Zato sam dodao one stihove na početku!

'Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku''Bitka za Vukovar – kako smo branili Grad i Hrvatsku'

 

 

Aktualno

Galerija događanja

Jelensku volim